بازی چلسی - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 30)

چلسی

2 5

وست برومویچ

16:00 1400/01/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
5
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
6
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
13
10
کرنر
3
11
خطا
6
1
آفساید
4
10
ضربه آزاد
12
18
موقعیت گل
14
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
7
22
پرتاب دستی
27
5
کرنر
1
6
خطا
3
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
8
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی چلسی و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
3

وست برومویچ

20:00
1399/07/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

چلسی

23:30
1396/11/23
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
0

وست برومویچ

18:30
1396/08/27
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
0

وست برومویچ

23:30
1396/02/22

ویدیوهای بازی چلسی و وست برومویچ

اخبار بازی