بازی نیوکسل - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 32)

نیوکسل

3 2

وستهام

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
4
30
٪ مالکیت توپ
70
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
20
3
کرنر
8
9
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
16
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
5
7
شوت دفع شده
6
1
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
6
16
پرتاب دستی
40
0
کرنر
6
3
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
12
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
6
پرتاب دستی
20

بازی های رودرروی نیوکسل و وستهام

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

2
0

وستهام

23:30
1399/06/22
انگلیس لیگ برتر

وستهام

2
2

نیوکسل

17:45
1399/04/15
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

3
2

وستهام

18:30
1398/08/11
بین المللی جام قهرمانی انگلیس در آسیا

وستهام

0
1

نیوکسل

13:30
1398/04/29

اخبار بازی