بازی وایادولید - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 28)

وایادولید

1 1

سویا

23:30 1399/12/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
2
36
٪ مالکیت توپ
64
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
8
17
خطا
10
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
17
3
موقعیت گل
12
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
6
11
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
10
26
٪ مالکیت توپ
74
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وایادولید و سویا

اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
1

سویا

23:30
1399/09/29
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
1

سویا

00:30
1399/04/07
اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

وایادولید

23:30
1398/09/03
اسپانیا لالیگا

سویا

2
0

وایادولید

18:45
1398/01/18

اخبار بازی