بازی رئال‌مادرید - بارسلونا

اسپانیا لالیگا (هفته 30)

رئال‌مادرید

2 1

بارسلونا

23:30 1400/01/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
9
خطا
9
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
11
5
کرنر
6
16
خطا
10
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
25
14
موقعیت گل
18
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
7
6
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
26
3
کرنر
3
7
خطا
1
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
12
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و بارسلونا

اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

3
1

بارسلونا

17:30
1399/08/03
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

0
2

رئال‌مادرید

23:30
1398/12/11
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

0
0

بارسلونا

22:30
1398/09/27
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
0

رئال‌مادرید

23:15
1397/12/11

اخبار بازی