بازی سویا - اتلتیکومادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 29)

سویا

1 0

اتلتیکومادرید

23:30 1400/01/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
5
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
12
3
کرنر
2
13
خطا
11
2
آفساید
3
16
ضربه آزاد
22
18
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
4
27
پرتاب دستی
18
1
کرنر
1
8
خطا
6
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
14
6
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی سویا و اتلتیکومادرید

اسپانیا لالیگا

سویا

0
2

اتلتیکومادرید

00:00
1399/10/24
اسپانیا لالیگا

سویا

2
2

اتلتیکومادرید

18:30
1398/12/17
اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

1
1

سویا

21:00
1398/08/11
اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

اتلتیکومادرید

21:00
1398/02/22

اخبار بازی