بازی هلاس ورونا - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 26)

هلاس ورونا

0 2

آث میلان

17:30 1399/12/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
12
خطا
6
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
13
0
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
1
14
خطا
12
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
12
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
1
2
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی هلاس ورونا و آث میلان

ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

2
2

آث میلان

23:15
1399/08/18
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

1
1

آث میلان

17:30
1398/11/13
ایتالیا سری آ

آث میلان

1
0

هلاس ورونا

23:15
1398/06/24
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

1
4

آث میلان

20:30
1397/02/15

اخبار بازی