بازی ترکیه - هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

ترکیه

4 2

هلند

21:30 1400/01/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
9
خطا
6
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
8
4
کرنر
11
18
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
20
35
٪ مالکیت توپ
65
5
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
9
12
پرتاب دستی
20
4
کرنر
5
9
خطا
5
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
13
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
6
9
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی ترکیه و هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

ترکیه

1
6

هلند

23:15
1400/06/16
یورو گروه A مقدماتی

هلند

0
3

ترکیه

20:30
1394/06/15
یورو گروه A مقدماتی

ترکیه

1
1

هلند

00:15
1394/01/09
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه D

هلند

2
0

ترکیه

21:30
1392/07/23

اخبار بازی