بازی النصرعربستان - السد

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

النصرعربستان

3 1

السد

22:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
7
خطا
8
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
2
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
5
3
کرنر
7
15
خطا
13
3
آفساید
2
11
ضربه آزاد
16
12
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
21
1
کرنر
3
8
خطا
5
3
آفساید
1
4
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی النصرعربستان و السد

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

النصرعربستان

2
1

السد

22:30
1400/02/09
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

النصرعربستان

1
1

السد

18:30
1399/06/31
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

السد

2
2

النصرعربستان

18:45
1398/11/22
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

النصرعربستان

1
3

السد

20:15
1398/06/25

ویدیوهای بازی النصرعربستان و السد

اخبار بازی