بازی السد - النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

السد

1 2

النصرعربستان

22:30 1400/02/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
12
خطا
4
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
11
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
8
4
کرنر
5
27
خطا
11
4
آفساید
5
17
ضربه آزاد
31
11
موقعیت گل
14
54
٪ مالکیت توپ
46
5
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
16
3
کرنر
0
15
خطا
7
2
آفساید
3
10
ضربه آزاد
17
6
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی السد و النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

السد

1
3

النصرعربستان

22:30
1400/01/28
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

النصرعربستان

1
1

السد

18:30
1399/06/31
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

السد

2
2

النصرعربستان

18:45
1398/11/22
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

النصرعربستان

1
3

السد

20:15
1398/06/25

اخبار بازی