بازی گوا هند - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه E (هفته 1)

گوا هند

0 4

پرسپولیس

21:30 1400/02/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
9
خطا
1
1
آفساید
2
2
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
5
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
12
3
کرنر
8
12
خطا
1
3
آفساید
2
2
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
17
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
6
14
پرتاب دستی
18
3
کرنر
3
3
خطا
0
2
آفساید
0
0
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی گوا هند و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه E

گوا هند

1
2

پرسپولیس

21:30
1400/01/31

اخبار بازی