بازی پاری سن ژرمن - منچسترسیتی

لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

پاری سن ژرمن

1 2

منچسترسیتی

23:30 1400/02/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
4
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
3
6
کرنر
4
9
خطا
15
1
آفساید
1
20
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
11
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
6
15
پرتاب دستی
8
1
کرنر
2
5
خطا
10
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4
6
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و منچسترسیتی

لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

پاری سن ژرمن

0
2

منچسترسیتی

23:30
1400/02/14
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

پاری سن ژرمن

0
1

منچسترسیتی

23:15
1395/01/24
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

منچسترسیتی

2
2

پاری سن ژرمن

23:15
1395/01/18

اخبار بازی