بازی ناسیونال - پورتو

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

ناسیونال

0 1

پورتو

21:00 1400/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
7
خطا
5
2
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
13
خطا
16
4
آفساید
7
7
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
0
6
خطا
11
2
آفساید
5
2
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ناسیونال و پورتو

پرتغال پریمیر لیگ

ناسیونال

0
2

پورتو

23:30
1399/09/30

ویدیوهای بازی ناسیونال و پورتو

اخبار بازی