بازی برایتون - لیدز

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

برایتون

2 0

لیدز

18:30 1400/02/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
8
9
خطا
3
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
14
2
کرنر
9
17
خطا
6
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
17
17
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
29
1
کرنر
1
8
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی برایتون و لیدز

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
0

لیدز

18:30
1399/10/27
قهرمانی انگلیس قهرمانی

لیدز

0
4

برایتون

23:15
1394/12/10
قهرمانی انگلیس قهرمانی

برایتون

2
1

لیدز

17:30
1394/07/25

اخبار بازی