بازی چلسی - فولام

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

چلسی

2 0

فولام

21:00 1400/02/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
10
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
11
1
کرنر
8
15
خطا
8
7
آفساید
1
9
ضربه آزاد
22
9
موقعیت گل
10
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
23
0
کرنر
4
5
خطا
5
5
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی چلسی و فولام

انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
0

فولام

21:00
1399/10/27
انگلیس لیگ برتر

چلسی

2
1

فولام

17:35
1397/12/12
انگلیس لیگ برتر

فولام

0
2

چلسی

15:30
1397/09/11
انگلیس ليگ برتر

چلسی

3
1

فولام

18:30
1392/12/10

اخبار بازی