بازی نیوکسل - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

نیوکسل

0 2

آرسنال

17:30 1400/02/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
13
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
6
3
کرنر
7
10
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
19
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
10
1
شوت داخل چارچوب
5
14
پرتاب دستی
11
1
کرنر
3
5
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی نیوکسل و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

آرسنال

23:30
1399/10/29
جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوکسل

0
2

آرسنال

21:00
1399/10/20
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
4

آرسنال

20:00
1398/11/27
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
0

نیوکسل

17:30
1398/05/20

اخبار بازی