بازی پاراگوئه - برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

پاراگوئه

0 2

برزیل

05:00 1400/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
7
خطا
3
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
9
7
کرنر
5
20
خطا
10
1
آفساید
4
18
ضربه آزاد
29
10
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
4
18
پرتاب دستی
19
4
کرنر
2
13
خطا
7
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
19
5
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی پاراگوئه و برزیل

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

پاراگوئه

0
0

برزیل

05:00
1398/04/07
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

0
3

برزیل

05:15
1396/01/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
2

پاراگوئه

05:15
1395/01/11
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

برزیل

2
2

پاراگوئه

05:15
1395/01/11

ویدیوهای بازی پاراگوئه و برزیل

اخبار بازی