بازی ذوب آهن - نساجی مازندران

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

ذوب آهن

1 2

نساجی مازندران

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و نساجی مازندران

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

3
2

نساجی مازندران

15:00
1399/11/10
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
0

نساجی مازندران

20:45
1399/05/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نساجی مازندران

0
2

ذوب آهن

17:30
1398/09/18
لیگ برتر لیگ برتر ایران

نساجی مازندران

0
0

ذوب آهن

18:15
1397/11/16

اخبار بازی