بازی صنعت نفت آبادان - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 30)

صنعت نفت آبادان

2 1

ماشین‌سازی‌تبریز

21:15 1400/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1399/11/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ماشین‌سازی‌تبریز

20:45
1399/05/30
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

0
1

صنعت نفت آبادان

16:40
1398/09/23
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1397/11/21

ویدیوهای بازی صنعت نفت آبادان و ماشین‌سازی‌تبریز

اخبار بازی