بازی امارات - لبنان

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

امارات

0 0

لبنان

21:15 1400/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی امارات و لبنان

دوستانه ملی بین المللی

لبنان

2
3

امارات

18:15
1393/08/15
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه B)

لبنان

2
4

امارات

20:00
1390/12/10
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه B)

امارات

1
3

لبنان

17:00
1390/06/15

اخبار بازی