بازی سوریه - امارات

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

سوریه

1 1

امارات

20:30 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سوریه و امارات

دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
0

امارات

18:15
1398/01/06
دوستانه ملی بین المللی

امارات

0
1

سوریه

14:30
1395/03/16

ویدیوهای بازی سوریه و امارات

اخبار بازی