بازی کره‌جنوبی - سوریه

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

کره‌جنوبی

2 1

سوریه

14:30 1400/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کره‌جنوبی و سوریه

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

سوریه

0
1

کره‌جنوبی

15:30
1396/01/08
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

کره‌جنوبی

0
0

سوریه

16:30
1395/06/16

اخبار بازی