بازی آرژانتین - برزیل

کوپا آمريکا فینال

آرژانتین

1 0

برزیل

04:30 1400/04/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
10
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
6
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
1
کرنر
4
19
خطا
22
0
آفساید
3
25
ضربه آزاد
19
6
موقعیت گل
13
41
٪ مالکیت توپ
59
5
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
24
1
کرنر
3
9
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
7
36
٪ مالکیت توپ
64
4
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی آرژانتین و برزیل

دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

20:30
1398/08/24
کوپا آمريکا نیمه نهایی

آرژانتین

0
2

برزیل

05:00
1398/04/12
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

0
1

برزیل

21:30
1397/07/24
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

14:35
1396/03/19

اخبار بازی