بازی منچسترسیتی - نوریچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 2)

منچسترسیتی

5 0

نوریچ

18:30 1400/05/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی منچسترسیتی و نوریچ

انگلیس لیگ برتر

نوریچ

0
5

منچسترسیتی

19:30
1399/05/05
انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

2
3

نوریچ

21:00
1398/06/23
انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

0
0

نوریچ

16:15
1394/12/22
جام حذفی انگلیس جام حذفی

منچسترسیتی

3
0

نوریچ

18:30
1394/10/19

اخبار بازی