بازی بایرلورکوزن - دورتموند

آلمان بوندسلیگا (هفته 4)

بایرلورکوزن

3 4

دورتموند

18:00 1400/06/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و دورتموند

آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
3

دورتموند

18:00
1400/03/01
آلمان بوندسلیگا

دورتموند

1
2

بایرلورکوزن

23:00
1399/10/30
آلمان بوندسلیگا

دورتموند

3
4

بایرلورکوزن

21:00
1398/11/19
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

0
4

دورتموند

18:00
1398/06/23

ویدیوهای بازی بایرلورکوزن و دورتموند

اخبار بازی