بازی منچسترسیتی - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

منچسترسیتی

2 1

پاری سن ژرمن

23:30 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی منچسترسیتی و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

منچسترسیتی

0
2

پاری سن ژرمن

22:30
1400/07/06
لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

پاری سن ژرمن

0
2

منچسترسیتی

23:30
1400/02/14
لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

منچسترسیتی

2
1

پاری سن ژرمن

23:30
1400/02/08
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

پاری سن ژرمن

0
1

منچسترسیتی

23:15
1395/01/24

اخبار بازی