بازی اسپورتینگ - دورتموند

لیگ قهرمانان اروپا گروه C (هفته 1)

اسپورتینگ

3 1

دورتموند

23:30 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اسپورتینگ و دورتموند

لیگ قهرمانان اروپا گروه C

اسپورتینگ

0
1

دورتموند

22:30
1400/07/06
لیگ قهرمانان اروپا گروه F

اسپورتینگ

0
1

دورتموند

23:15
1395/08/12
لیگ قهرمانان اروپا گروه F

دورتموند

2
1

اسپورتینگ

22:15
1395/07/27

ویدیوهای بازی اسپورتینگ و دورتموند

اخبار بازی