بازی شاختار - رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا گروه D (هفته 1)

شاختار

0 5

رئال‌مادرید

22:30 1400/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شاختار و رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا گروه D

شاختار

1
2

رئال‌مادرید

21:15
1400/08/12
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

رئال‌مادرید

0
2

شاختار

21:25
1399/09/11
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

شاختار

3
2

رئال‌مادرید

20:25
1399/07/30
لیگ قهرمانان اروپا گروه A

رئال‌مادرید

4
3

شاختار

23:15
1394/09/04

اخبار بازی