بازی اسپارتاک - لسترسیتی

لیگ اروپا گروه C (هفته 1)

اسپارتاک

3 4

لسترسیتی

18:00 1400/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اسپارتاک و لسترسیتی

لیگ اروپا گروه C

اسپارتاک

1
1

لسترسیتی

23:30
1400/08/13

ویدیوهای بازی اسپارتاک و لسترسیتی

اخبار بازی