بازی گالاتاسارای - لاتزیو

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

گالاتاسارای

1 0

لاتزیو

21:15 1400/06/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گالاتاسارای و لاتزیو

لیگ اروپا گروه E

گالاتاسارای

0
0

لاتزیو

23:30
1400/09/18
لیگ اروپا یک شانزدهم نهایی

گالاتاسارای

1
3

لاتزیو

21:30
1394/12/06
لیگ اروپا یک شانزدهم نهایی

لاتزیو

1
1

گالاتاسارای

23:35
1394/11/29

ویدیوهای بازی گالاتاسارای و لاتزیو

اخبار بازی