حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید
کد خبر: 1692386/44 زمان: 16:48   1399/04/08 بازدید: 2,280

علی نژاد: نداشتن نگاه جنسیتی امتیاز ویژه دارد

سیستم جدید برای پرداخت بودجه فدراسیون‌ها

معاون وزیر ورزش توضیحاتی را درباره نحوه اعطای امتیاز به فدراسیون برای تعیین میزان بودجه آن‌ها ارائه کرد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مھدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در جلسه مشترک صبح امروز (یکشنبه 8 تیرماه) با عبدالحمید احمدی، معاون توسعه ورزش‌ھای ھمگانی و مھین فرھادی‌زاد، معاون ورزش بانوان و مدیران ستادی این معاونت‌ھا اظھار داشت: ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ھای ورزشی از این پس با روش و متد جدیدی صورت می‌گیرد و تخصیص بودجه فدراسیون‌ھا براساس آن تعیین خواھد شد. چون این ارزیابی منتج به تعیین بودجه فدراسیون‌ھا خواھد شد، با وسواس و دقت زیاد انجام شد تا ضریب خطا به حداقل‌ترین سطح برسد. قطعا فدراسیون‌ھایی که عملکرد بھتری داشتند از بودجه بیشتری برخوردار شدند.


وی درخصوص شاخص‌ھای تعیین شده برای ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ھای ورزشی گفت: ارزیابی‌ھا روی سه شاخص "قھرمانی" با تمرکز روی سه فاکتور مدال‌آوری، مبارزه با دوپینگ و توسعه روابط بین‌الملل؛ شاخص توسعه رشته ورزشی مربوطه" با محوریت مسابقات قھرمانی کشور، رقابت‌ھای لیگ، ورزش ھمگانی و فرھنگی، استعدادیابی و شاخص "مدیریت و رھبری" با نگاه به آیتم‌های مدیریت مالی، تناسب نیروی انسانی، مدیریت و رھبری و نظارت و ارزیابی، صورت خواھد گرفت. مجموع امتیازات این سه شاخص اصلی 1000 امتیاز می‌باشد که حداکثر امتیاز، به شاخص قھرمانی 570، شاخص توسعه رشته ورزشی 290 و شاخص مدیریت و رھبری 140 تعلق گرفت.


معاون وزیر ورزش افزود: در تقسیم‌بندی فدراسیون‌ھا برای تخصیص بودجه، سوابق آنھا در بازیھای المپیک و بازیھای آسیایی لحاظ شده و بر این اساس به 5 گروه قرار گرفتند که به ترتیب ضریب امتیاز 5 ،5.3 ،3 ،2 و یک برای آنھا لحاظ شد و این ضرایب در امتیازات ارزشیابی محاسبه شد.


معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از ویژگی‌ھای مھم ارزیابی عملکردھا فدراسیون‌ھای ورزشی نداشتن نگاه جنسیتی است، اینکه در فدراسیون‌ھایی که برای ورزش قھرمانی محدودیتی وجود ندارد و تیم‌ھای بانوان آن رشته می‌توانند در مسابقات بین‌المللی و جھانی شرکت کنند. عملکرد بانوان به ھمان اندازه اھمیت دارد که عملکرد تیم‌ھای ورزشی در بخش آقایان دارد. در این ارزیابی اگرچه نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت ھایی که بعضا بانوان کشور اسلامی‌مان در کسب مدال ھای آسیایی و جھانی و حتی کسب کرسی‌ھای بین المللی با آن مواجه ھستند، "تبعیض مثبت" را لحاظ خواھیم کرد. ما معتقدیم اگر بخواھیم در ورزش قھرمانی جھش صورت بگیرد، این جھش را بخش ورزش بانوان فدراسیون‌ھا باید ایجاد کنند. از ھمکارانم در معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درخواست دارم با دقت عملکرد بانوان فدراسیونھای ورزشی را رصد و ارزیابی لازم را صورت دھند. جدا از 1000 امتیاز سه شاخص اصلی، بنا داریم 100 امتیاز برای کارھای ویژه‌ای که برای توسعه بخش بانوان در فدراسیون‌ھا انجام می گیرد، ھم لحاظ کنیم و برای آن بودجه تخصیص دھیم.


علی‌نژاد ھمچنین گفت: با توجه به دستور وزیر ورزش و جوانان و باور معاونت‌ھای وزارتخانه، ارزیابی فدراسیون‌ھا به شکل "واحد" و بدون نگاه "جزیره‌ای" و در چھارچوب شاخص‌ھای تعیین شده صورت گرفت و نھایتا بودجه سال 99 بر مبنای این ارزیابی برای ھر فدراسیون مشخص و با ھمکاری معاونت توسعه منابع و طبق سرفصل‌ھای تعیین شده در قالب تفاھم نامه‌ھای مربوطه به امضا خواھد رسید.

از سراسر وب
ديدگاه کاربران
برای ارسال دیدگاه، باید وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید.