کد خبر : 2021056 | 24 اردیبهشت 1403 ساعت 14:05 | 53.9K بازدید | 25 دیدگاه

آزادكارانى كه مى‌توانستند شش ستاره باشند اما...

كشتى ايران يك حسن رحيمى كم دارد

كشتى آزاد ايران براى المپيك سى و سوم برعكس فرنگى كاران كشورمان شش ستاره نشد و حال تنها در ٢٠٢٤ پاريس پنج فرصت كسب مدال دارد.

كشتى ايران يك حسن رحيمى كم دارد

به گزارش "ورزش سه" پاشنه آشيل ٥٧ كيلو گريبان كشتى آزاد كشورمان را در راه كسب سهميه المپيك با چهار كشتى گيرى كه يكى بعد از ديگرى به اصطلاح جواب ندادند، گرفت تا تيم آزاد برعكس فرنگى كاران ايران نتواند براى ٢٠٢٤ پاريس با نفراتى كامل براى شش فرصت مدالى بجنگد.

از عليرضا سرلك با تجربه و دارنده مدال نقره جهان در سال ٢٠٢١ گرفته تا احمد محمدجوان، ابراهيم خوارى و بهنام والى‌زاده كه هر سه در اوج جوانى يكى پس از ديگرى در قهرمانى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ جهان و آسيا يا آوردگاه كسب سهميه قاره‌اى و جهانى المپيك نتوانستند خودى نشان دهند البته در وزنى كه كشتى آزاد ايران قهرمانان عنوان دار و بنامى را در دل تاريخ روى تشك طلايى فرستاده است.

دقيقا روز ٢٦ آذر ١٤٠٢ در خبر شماره ١٩٨٧٦٠٣ ورزش سه با تيتر اصلى "وزن اول پاشنه آشيل كشتى آزاد براى المپيک" دغدغه كسب سهميه داشتيم و تحليلى نوشتيم در اين وزن "با آن‌همه قهرمان در تاريخ" هنوز سهميه نگرفته‌ايم و در آخر هم اين اتفاق تلخ به سرانجام نرسيد.

2021385

كشتى آزاد ايران در تاريخ خود افتخارات قابل اتكاء و غرورانگيزى در وزن اول يا پنجاه كيلويى‌ها داشت، افتخاراتى كه نشان مى‌دهد در اين وزن بزرگانى ساليان سال در المپيك و جهان آقايى كرده‌اند تا خط بطلانى بر برخى نظرات غيركارشناسى باشد و اين فرضيه غيرواقعى كه هميشه در وزن اول مشكل داشته‌ايم.

•به اين افتخارات بزرگ وزن اولى‌ها يا پنجاه كيلويى‌های ايران در ادوار المپيك توجه كنيد:

🥉المپيك ١٩٥٢ محمود ملاقاسمى ٥٢ كيلو
🥉المپيك ١٩٦٠ محمد ابراهيم سيف‌پور ٥٢ كيلو
🥉المپيك ١٩٦٨ ابوطالب طالبى ٥٧ كيلو
🥉المپيك ١٩٧٢ ابراهيم جوادى ٤٨ كيلو
🥈المپيك ١٩٨٨ عسگرى محمديان ٥٧ كيلو
🥇المپيك ٢٠٠٠ عليرضا دبير ٥٨ كيلو
🥉المپيك ٢٠١٦ حسن رحيمى ٥٧ كيلو

•يا اين طلاهاى غرورانگيز وزن اولى‌ها يا پنجاه كيلويى‌های كشتى آزاد ايران در قهرمانى جهان:

🥇جهان ١٩٦١ محمد ابراهيم سيف‌پور ٥٧ كيلو
🥇جهان ١٩٦٩ ابراهيم جوادى ٤٨ كيلو
🥇جهان ١٩٧٠ ابراهيم جوادى ٤٨ كيلو
🥇جهان ١٩٧١ ابراهيم جوادى ٤٨ كيلو
🥇جهان ١٩٧٣ ابراهيم جوادى ٥٢ كيلو
🥇جهان ١٩٧٣ محسن فره وشى ٥٧ كيلو
🥇جهان ١٩٩٠ مجيد تركان ٥٢ كيلو
🥇جهان ١٩٩٧ محمد طلايى ٥٨ كيلو
🥇جهان ١٩٩٨ عليرضا دبير ٥٨ كيلو
🥇جهان ٢٠١٣ حسن رحيمى ٥٥ كيلو

هفت مدال المپيك و ١٠ طلاى جهان از افتخارات كشتى آزاد ايران در وزن‌های اول يا توسط پنجاه كيلويى‌های خاك تشك طلايى خورده كشورمان به دست آمده است دقيقا در وزنى كه در المپيك پيش رو نماينده‌اى نخواهيم داشت.

2021386

اولين يل و طلايه‌دار وزن 57 کیلو تاريخ كشتى ايران در جهان كسى نيست جز محمدابراهيم سيف‌پور، كسى كه در المپيك ١٩٦٠ مدال برنز ٥٢ كيلو را به گردن آويخت و آن را در قهرمانى ١٩٦١ جهان به مدال زرين طلا تبديل كرد آن هم در وزن 57 کیلو كه امروز بى‌شك پاشنه آشيل تيم ملى كشتى آزاد كشورمان تبديل شده است.

در كشتى نوين جهان يكى از بهترين‌هاى سال‌هاى اخير وزن اولى از كشورمان نيز، كسى نبود غير از حسن رحيمى با پنج مدال المپيك و جهان در وزن‌هاى ٥٥ كيلو و ٥٧.

آخرين يل وزن اولى‌هاى بيشه شيران كه با حضورش روى تشك آن‌هم در هر رقابتى، حس كسب مدال و افتخار ذهن را درگير مى‌كرد. نوار مدال‌ها و پيروزى‌هاى غرورانگيز وزن اولى‌ها بعد از خداحافظى حسن رحيمى از كشتى در ذهنمان پاره شد تا از سال ٢٠١٦ و المپيك ريو تا امروز تنها دلخوش به نقره‌ ٢٠٢١ عليرضا سرلک در قهرمانى جهان بمانيم.

2021387

•گوشه‌اى از افتخارات حسن رحيمى در كشتى آزاد:

🥉قهرمانى ٢٠١١ جهان استانبول در ٥٥ كيلو
🥇قهرمانى ٢٠١٣ جهان بوداپست در ٥٥ كيلو
🥉قهرمانى ٢٠١٤ جهان تاشكند در ٥٧ كيلو
🥈قهرمانى ٢٠١٥ جهان لاس وگاس در ٥٧ كيلو
🥉المپيك ٢٠١٦ ريو در ٥٧ كيلو
🥈جام جهانى ٢٠١٠ مسكو در ٥٥ كيلو
🥈جام جهانى ٢٠١١ ماخاچ قلعه در ٥٥ كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٢ باكو در ٥٥ كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٣ تهران در ٥٥ كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٤ لس آنجلس در ٥٧ كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٥ لس آنجلس در ٥٧كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٦ لس آنجلس در ٥٧ كيلو
🥇جام جهانى ٢٠١٧ كرمانشاه در ٥٧ كيلو
🥉قهرمانى ٢٠٠٩ آسيا پاتايا در ٥٥ كيلو
🥇قهرمانى ٢٠١٢ آسيا گومى در ٥٥ كيلو

2021388

حسن رحيمى اين روزها ٧٠٠ شاگرد اختصاصى از رده سنى خردسال تا بزرگسال را در دو باشگاه منطقه ٢٢ تهران و اسلامشهر زير نظر دارد و گاهى نيز براى برگزارى دوره‌های تمرينى به باشگاه‌هاى سراسر كشور از جمله باشگاه حاج محمود اسماعيل‌پور و هم دوره‌اى خود مسعود در جويبار مى‌رود.

بعد از خداحافظى حسن رحيمى در سال ٢٠١٧ به عنوان آخرين يل بيشه شيران وزن اولى و پنجاه كيلويى‌های كشتى آزاد كه در محله يافت آباد تهران متولد شد و بزرگ شده شهرك گلستان در نزديكى اسلامشهر است تا امروز ورزش اول كشورمان نتوانسته است صاحب آزادكارى شش دانگ شود.

نقطه ضعفى كه به از دست رفتن سهميه المپيك در وزنى منجر شد كه روزگارى قهرمانان مدال آور بزرگى در المپيك و جهان چون محمود ملاقاسمی، محمدابراهيم سيف‌پور، ابراهيم جوادى، ابوطالب طالبى، رمضان خدر، محسن فره‌وشى، عسگرى محمديان، مجيد تركان، عليرضا دبير، محمد طلايى، غلامرضا محمدى، اويس ملاح و حسن رحيمى دوبنده تيم ملى را بر تن داشتند.

2021389

پاشنه آشيلى كه آذر ١٤٠٢ آن را قبل از دو رقابت كسب سهميه قاره‌اى در بيشكك قرقيزستان و جهانى استانبول براى دريافت جواز المپيك ٢٠٢٤ پاريس تحليل كرده و به نقد كشيديم اما هر دو فرصت از دست رفت تا تيم كشتى آزاد بدون نماينده وزن ٥٧ كيلو با پنج كشتى گير در وزن‌های ٦٥، ٧٤، ٨٦، ٩٧ و ١٢٥ براى پنج فرصت مدالى المپيك سى و سوم به جاى شش فرصت تلاش كند و روى تشك با حريفان در مرداد ١٤٠٣ بجنگد.

✍🏻 پوريا تابان

دیدگاه‌ها