کد خبر: ePDOY زمان: 23:42 1390/03/16   بازدید: 363

نماینده کی روش به هند می رود

تیم مالدیو، پیش از بازی با ایران دیداری را با سنگاپور انجام خواهد داد که فدراسیون فیلم این بازی را تهیه خواهد کرد و در اختیار کئیروش قرار خواهد داد .

همچنین این تیم دیداری هم در هند برگزار خواهد کرد  که برای این بازی سیموئز،نماینده کئیروش به هند سفرمی کند تا از نزدیک این بازی را تماشا کند .