اندی کینگ

یکشنبه 8 مرداد 1391
لدلی کینگ ممکن است فوتبال را کنار بگذارد
لدلی کینگ ممکن است فوتبال را کنار بگذارد
کاپیتان باشگاه تاتنهام هاتسپر به دلیل طولانی شدن آسیب دیدگی‌اش ممکن است از فوتبال خداحافظی کند.
شنبه 13 خرداد 1391
لدلی کینگ از فوتبال خداحافظی می‌کند
لدلی کینگ از فوتبال خداحافظی می‌کند
کاپیتان تاتنهام هاتسپر به دلیل مشکل مزمن زانویش برای همیشه کفش‌هایش را می‌آویزد.