پنجشنبه 21 اسفند 1393
مالکی: خدا به دل هواداران رحم کرد
مالکی: خدا به دل هواداران رحم کرد
بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: خدا تنها به دل هواداران رحم کرد تا مقابل پرسپولیس امتیاز بگیریم.