جدول والیبال (1393-1394) - گروه دوم

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 شهرداری ارومیه 30 12 10 2 9 1 2 32 7 4.571 982 847 1.159
2 متین ورامین 28 12 9 3 4 5 1 2 29 14 2.071 1055 974 1.083
3 نوین کشاورز 20 12 7 5 1 3 3 2 3 25 24 1.042 1089 1086 1.003
4 وزارت دفاع 18 12 6 6 3 1 2 2 2 2 24 23 1.043 1079 1074 1.005
5 سایپا 14 12 5 7 1 1 3 2 3 2 22 28 0.786 1116 1139 0.98
6 آلومینیوم‌المهدی 13 12 4 8 2 2 3 2 3 20 28 0.714 1062 1086 0.978
7 مهر پارس 3 12 1 11 1 2 9 5 33 0.152 758 935 0.811
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.