پاسخ به انتقادات تند از تیم ملی (ویدئو)
10.8K 10

پاسخ به انتقادات تند از تیم ملی (ویدئو)

برنامه ورزش و مردم در یک بررسی آماری، صحبت‌ها در خصوص پایین آمدن ارزش لباس تیم ملی در دوره اسکوچیچ را به طور مفصل بررسی کرد.

برنامه ورزش و مردم در یک بررسی آماری، صحبت‌ها در خصوص پایین آمدن ارزش لباس تیم ملی در دوره اسکوچیچ را به طور مفصل بررسی کرد.

آخرین قاب از قدیمی ترین برنامه ورزشی با شفیع
23.4K 0

آخرین قاب از قدیمی ترین برنامه ورزشی با شفیع

آخرین قاب به جا مانده از قدیمی ترین برنامه ورزشی سیما به آخرین تصویر با حضور تهیه کننده و مجری این برنامه تبدیل شد.

آخرین قاب به جا مانده از قدیمی ترین برنامه ورزشی سیما به آخرین تصویر با حضور تهیه کننده و مجری این برنامه تبدیل شد.

ورزش ومردم  باز هم به صبح جمعه برگشت
8.1K 0

ورزش ومردم باز هم به صبح جمعه برگشت

قدیمی ترین برنامه ورزشی سیما بار دیگر به همان زمان همیشگی بازگشت تا صبح روزهای جمعه روی آنتن برود.

قدیمی ترین برنامه ورزشی سیما بار دیگر به همان زمان همیشگی بازگشت تا صبح روزهای جمعه روی آنتن برود.

مهدی تاج مهمان «ورزش و مردم»
5.9K 0

مهدی تاج مهمان «ورزش و مردم»

رئیس فدراسیون فوتبال مهمان ویژه برنامه بهرام شفیع است.

رئیس فدراسیون فوتبال مهمان ویژه برنامه بهرام شفیع است.

مشاهده بیشتر