جدول والیبال قهرمانی جهان 2022

جدول گروه A

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
صربستان
9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 233 187 1.246
2
اوکراین
6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 241 213 1.131
3
تونس
3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 189 210 0.9
4
پورتو ریکو
0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 9 0.111 197 250 0.788

جدول گروه B

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
برزیل
8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 271 222 1.221
2
ژاپن
6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 226 205 1.102
3
کوبا
4 3 1 2 0 1 0 0 1 1 6 7 0.857 281 302 0.930
4
قطر
0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 9 0.111 199 248 0.802

جدول گروه C

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
لهستان
9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 248 188 1.319
2
آمریکا
6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 237 215 1.102
3
مکزیک
2 3 1 2 0 0 1 2 0 0 3 8 0.375 211 259 0.815
4
بلغارستان
1 3 0 3 0 0 0 2 0 1 2 9 0.222 228 262 0.870

جدول گروه D

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
فرانسه
8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 273 242 1.128
2
اسلوونی
7 3 2 1 2 0 0 0 0 1 8 3 2.667 260 237 1.097
3
آلمان
3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 207 215 0.963
4
کامرون
0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 184 230 0.8

جدول گروه E

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
ایتالیا
9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 239 166 1.440
2
ترکیه
6 3 2 1 2 0 0 1 0 0 6 3 2 210 186 1.129
3
کانادا
3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 206 231 0.892
4
چین
0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 153 225 0.68

جدول گروه F

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
هلند
8 3 3 0 1 1 1 0 0 0 9 3 3 286 250 1.144
2
ایران
5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7 6 1.167 313 302 1.036
3
آرژانتین
4 3 1 2 0 0 1 0 0 2 7 8 0.875 351 347 1.012
4
مصر
1 3 0 3 0 0 0 1 1 1 3 9 0.333 239 290 0.824

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.