1393/12/08    16:00
نيمه‌تمام ماند
شهرداري ساوه1 - 1شهروند ساري
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
گيتي‌پسند‌8 - 3ماهان تنديس قم
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
شرکت حفاري2 - 1فردوسي مشهد
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
مقاومت البرز2 - 2پاياسازه
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
دبيري تبريز4 - 8شهيد منصوري
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
مس سونگون1 - 0ميثاق تهران
1393/12/08    16:00
نتيجه نهايي
فرش‌آرا2 - 5تاسيسات دريايي
1393/12/08    23:15
نتيجه نهايي
اسپانيول1 - 0کوردوبا
   
1393/12/08    23:00
نتيجه نهايي
بايرن‎مونيخ4 - 1كلن
   
1393/12/08    23:00
نتيجه نهايي
مارسي2 - 3کان
   


   برای مشاهده اطلاعات تکمیلی هر بازی روی کلیک نمایید.شما می توانید با صدای پخش شده در هنگام زده شدن گل از وقوع آن آگاه شوید , تیم زننده گل نیز رنگی میشود.

لطفا بلندگو ( اسپیکر ) سیستم خود را روشن نمایید.

انتخاب صدا در زمان زده شدن گل :