ترکیب اصلی پورتو
 • مهدی طارمی
 • په په
 • چانکل امبما
 • اوتاویو
 • یوریب
 • سانوسی
 • ویتینها
 • فابیو ویرا
 • ژوآئو ماریو
 • Diogo Costa
 • کاردوسو
ذخیره ها
 • خسوس کورونا
 • برایان کاستا
 • مانافا
 • مارچسین
 • کنسیسائو
 • وندل
 • مارتینز
 • مارسلو
 • سرجیو اولیویرا

اتفاقات بازی

8'
آلیتون آلمیدا
26'
یان فرتونگن
29'
کنسیسائو ژوآئو ماریو
30'
کاردوسو
35'
فابیو ویرا
37'
په په اوتاویو
47'
رومن یارمچوک رافا سیلوا
50'
آلیتون آلمیدا
52'
په په
52'
والنتینو لازارو رومن یارمچوک
60'
خسوس کورونا مانافا
66'
پیزی ژوآئو ماریو
66'
هریس سفروویچ راموس
66'
عادل تارابت رافا سیلوا
69'
مهدی طارمی ویتینها
83'
کنسیسائو په په
83'
مارتینز مهدی طارمی
83'
سرجیو اولیویرا فابیو ویرا
87'
گونسالوس اورتون
92'
مارتینز
94'
گونسالوس
95'
گیلبرتو
Diogo Costa
ژوآئو ماریو
چانکل امبما
کاردوسو
سانوسی
اوتاویو
ویتینها
یوریب
په په
فابیو ویرا
مهدی طارمی
اودیسنس والچودیموس
آلیتون آلمیدا
یان فرتونگن
موراتا
گیلبرتو
اورتون
ژوآئو ماریو
جولین وایگل
رافا سیلوا
رومن یارمچوک
راموس
Diogo Costa
ژوآئو ماریو
چانکل امبما
کاردوسو
سانوسی
اوتاویو
ویتینها
یوریب
په په
فابیو ویرا
مهدی طارمی
اودیسنس والچودیموس
آلیتون آلمیدا
یان فرتونگن
موراتا
گیلبرتو
اورتون
ژوآئو ماریو
جولین وایگل
رافا سیلوا
رومن یارمچوک
راموس
ترکیب اصلی بنفیکا
 • یان فرتونگن
 • رافا سیلوا
 • اودیسنس والچودیموس
 • آلیتون آلمیدا
 • جولین وایگل
 • راموس
 • اورتون
 • گیلبرتو
 • موراتا
 • ژوآئو ماریو
 • رومن یارمچوک
ذخیره ها
 • پیزی
 • هریس سفروویچ
 • فرو
 • لیته
 • عادل تارابت
 • گونسالوس
 • برناردو
 • سوالیهو میته
 • والنتینو لازارو

اخبار بازی پورتو و بنفیکا

طارمی امید به طلسم‌شکنی دارد

طارمی امید به طلسم‌شکنی دارد

ستاره ایرانی پورتو جزو نفرات اصلی این تیم برابر بنفیکا است.

10 دی 1400 - 20.5K بازدید