بازی بلژیک و مراکش - هفته 2 - 6 آذر 1401

6 آذر 1401 - 16:30 نتیجه نهایی
لیگ جام جهانی 2022 - هفته : 2 استادیوم الثمامه داور سزار راموس

اتفاقات بازی

29 '
yellow-card
آمادو اونانا
60 '
subtitute-out
دریس مرتنز ادن هازارد
60 '
subtitute-out
یوری تیلمانس آمادو اونانا
68 '
subtitute-out
عبدالحمید سبیری سلیم عماله
68 '
subtitute-out
یحیی عطیات الله اشرف حکیمی
73 '
subtitute-out
عبدالرزاق حمدالله یوسف النصیری
73 '
subtitute-out
زکریا ابوخلال سوفیان بوفال
73 '
عبدالحمید سبیری
75 '
subtitute-out
لیندرو تروسارد تورگان هازارد
75 '
subtitute-out
شارل د کتلار میچی باتشوایی
78 '
subtitute-out
جواد ال یمیغ ازدین اوناهی
81 '
subtitute-out
روملو لوکاکو توماس مونیه
90+2 '
زکریا ابوخلال پاس گل حکیم زیاش
90+5 '
yellow-card
عبدالحمید سبیری

بازیکنان ذخیره

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها