بازی پورتو و سانتا کلارا - هفته 28 - 1401/01/15

نتیجه نهایی
3 - 0
1401/01/15 23:45
ترکیب اصلی پورتو
 • 99 دیوگو کاستا
 • 3 پپه C
 • 8 متئوس یوریب
 • 11 Pepê
 • 12 زایدو
 • 19 چنسل امبما
 • 20 ویتینها
 • 23 ژوآئو ماریو
 • 25 اوتاویو
 • 30 اوانیلسون
 • 50 فابیو ویرا
ذخیره ها
 • 1 آگوستین مارچسین
 • 2 فابیو کاردوسو
 • 9 مهدی طارمی
 • 10 کنسیسائو
 • 13 وندرسون گالنو
 • 16 مارکو گروییچ
 • 22 وندل
 • 29 تونی مارتینز
 • 46 استفان اوستاکویو

اتفاقات بازی

38'
فابیو ویرا ویتینها
41'
فابیو ویرا
46'
ساگنا روموس
55'
مارکو گروییچ متئوس یوریب
62'
Barreto O. آیانو
62'
Tagawa K. ریکاردو کاستا
73'
مهدی طارمی ژوآئو ماریو
74'
Gomez P. Nene
79'
Oliveira R. رومائو
82'
کنسیسائو فابیو ویرا
82'
وندرسون گالنو اوانیلسون
84'
زایدو
99 دیوگو کاستا
23 ژوآئو ماریو
3 پپه
19 چنسل امبما
12 زایدو
20 ویتینها
8 متئوس یوریب
25 اوتاویو
50 فابیو ویرا
11 Pepê
30 اوانیلسون
99 روچا
6 منصور
4 کوین پرینس بواتنگ
17 گونزالز
2 روموس
19 رومائو
21 Nene
7 آیانو
10 لینکولن
98 ریکاردینیو
77 ریکاردو کاستا
99 دیوگو کاستا
23 ژوآئو ماریو
3 پپه
19 چنسل امبما
12 زایدو
20 ویتینها
8 متئوس یوریب
25 اوتاویو
50 فابیو ویرا
11 Pepê
30 اوانیلسون
99 روچا
6 منصور
4 کوین پرینس بواتنگ
17 گونزالز
2 روموس
19 رومائو
21 Nene
7 آیانو
10 لینکولن
98 ریکاردینیو
77 ریکاردو کاستا
ترکیب اصلی سانتا کلارا
 • 99 روچا
 • 2 روموس
 • 4 کوین پرینس بواتنگ
 • 6 منصور
 • 7 آیانو
 • 10 لینکولن C
 • 17 گونزالز
 • 19 رومائو
 • 21 Nene
 • 77 ریکاردو کاستا
 • 98 ریکاردینیو
ذخیره ها
 • 1 ریکاردو فرناندس
 • 5 آفونسو
 • 14 Oliveira R.
 • 16 هنریکه
 • 20 Barreto O.
 • 22 Gomez P.
 • 27 Tagawa K.
 • 95 ساگنا

آمار مسابقه

اخبار بازی پورتو و سانتا کلارا

تحکیم صدرنشینی یاران طارمی

تحکیم صدرنشینی یاران طارمی

پورتو با پیروزی سه بر صفر مقابل سانتاکلارا صدرنشینی خود را تحکیم بخشید.

- 17.7K بازدید