بازی فولاد و استقلال - هفته 27 - 24 اردیبهشت 1401

24 اردیبهشت 1401 - 19:45 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

26 '
yellow-card
زبیر نیک نفس
33 '
subtitute-out
محمد آبشک آرش رضاوند
53 '
goal
امیرحسین حسین زاده پاس گل صالح حردانی
66 '
yellow-card
محمد آبشک
68 '
subtitute-out
سعید مهری آرمان رمضانی
72 '
yellow-card
امیرحسین حسین زاده
73 '
goal
صالح حردانی پاس گل مهدی مهدی پور
77 '
subtitute-out
مجتبی نجاریان محمدرضا عباسی
77 '
subtitute-out
ساسان حسینی حمید بوحمدان
80 '
yellow-card
ساسان انصاری
80 '
subtitute-out
وریا غفوری صالح حردانی
80 '
subtitute-out
امیرارسلان مطهری امیرحسین حسین زاده
83 '
subtitute-out
علیرضا کوشکی مهدی شیری
83 '
subtitute-out
محمدرضا خلعتبری آیاندا پاتوسی
90 '
subtitute-out
جعفر سلمانی کوین یامگا
90+1 '
yellow-card
محمد دانشگر
90+3 '
goal
علیرضا کوشکی پاس گل ساسان انصاری
90+6 '
yellow-card
سیدحسین حسینی

اخبار و ویدیوها