بازی شهرخودرو مشهد و پیکان - هفته 27 - 24 اردیبهشت 1401

24 اردیبهشت 1401 - 18:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

24 '
yellow-card
غلامرضا ثابت ایمانی
31 '
yellow-card
امیرحسین جدی
37 '
yellow-card
محسن ربیع خواه
56 '
subtitute-out
فردین رابط محمد محمدزاده
56 '
subtitute-out
محمدرضا رئوفی منش ابوذر صفرزاده
64 '
subtitute-out
مجتبی حق دوست
64 '
subtitute-out
محمدجواد آزاده محمد قاسمی نژاد
69 '
subtitute-out
معراج پورتقی مرتضی حسین زاده
74 '
goal
ابراهیم صالحی
74 '
subtitute-out
محمد رضا فلاحیان علی طاهران
74 '
subtitute-out
ابوالفضل عکاشه رحمان جعفری
80 '
subtitute-out
تیتو اوکلو علی رمضانی
87 '
subtitute-out
محمدحسین فلاح ابراهیم صالحی
89 '
goal
ابوالفضل عکاشه پاس گل معراج پورتقی