بازی فجر سپاسی و ذوب آهن - هفته 28 - 29 اردیبهشت 1401

29 اردیبهشت 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

21 '
goal
محمد قریشی پاس گل سینا اسدبیگی