-
1401/06/31 22:15

اتریش

ترکیب اصلی فرانسه
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست
ترکیب اصلی اتریش
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

آخرین بازی های رو در رو

آخرین بازی های اتریش

1401/03/23
2 - 0
اتریش
1401/03/20
اتریش
1 - 1
1401/03/16
اتریش
1 - 2
1401/03/13
کرواسی
0 - 3
اتریش
دوستانه
1401/01/09
اتریش
2 - 2
اسکاتلند