بازی یوونتوس و آاس رم - هفته 3 - 1401/06/05

آخرین بازی های یوونتوس

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/05/01
2 - 0
گوادالاخارا

آخرین بازی های آاس رم

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/25
2 - 0
پورتیموننز