بازی نود ارومیه و پیکان - 1 اسفند 1401

1 اسفند 1401 - 14:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

53 '
بهروز نوروزی فرد
90+5 '
علی رمضانی

ترکیب تیم ها

عرفان خلیلی
عرفان خلیلی
احد پورپناه
احد پورپناه
عماد علیپور
عماد علیپور
رضا خلیل زاده
رضا خلیل زاده
احسان جوشن
احسان جوشن
حسین پرورش
حسین پرورش
قادر رشیدی
قادر رشیدی
حامد ملکی
حامد ملکی
اکبر صفرزاده
اکبر صفرزاده
آرمان سوداگر
آرمان سوداگر
آرمین مصطفوی
آرمین مصطفوی
عرفان خلیلی
عرفان خلیلی
احد پورپناه
احد پورپناه
عماد علیپور
عماد علیپور
رضا خلیل زاده
رضا خلیل زاده
احسان جوشن
احسان جوشن
حسین پرورش
حسین پرورش
قادر رشیدی
قادر رشیدی
حامد ملکی
حامد ملکی
اکبر صفرزاده
اکبر صفرزاده
آرمان سوداگر
آرمان سوداگر
آرمین مصطفوی
آرمین مصطفوی

اخبار و ویدیوها