بازی استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین - هفته 1 - 18 مرداد 1402

18 مرداد 1402 - 21:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر ایران ‎1402-1403 - هفته : 1 استادیوم استادیوم غدیر اهواز داور احمد محمدی

اتفاقات بازی

44 '
yellow-card
محسن طرهانی
56 '
yellow-card
حسن شوشتری
60 '
پوریا سرآبادانی
63 '
subtitute-out
شهرام سالاری محمد سلطانی مهر
67 '
yellow-card
عرفان قهرمانی
69 '
subtitute-out
مجتبی فخاریان حسین گودرزی
82 '
subtitute-out
محمد پاپی فراز امامعلی
89 '
subtitute-out
صادق بوصبیح مجتبی فخاریان
90 '
بهروز بارانی
90 '
subtitute-out
علی هلیچی حسین ساکی
90 '
yellow-card
امیرمحمد نسایی

اخبار و ویدیوها