بازی استقلال تاجیکستان و الدحیل - هفته 1 - 28 شهریور 1402

28 شهریور 1402 - 19:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

53 '
yellow-card
بامبا
67 '
subtitute-out
اسحاق لیاجی اسماعیل محمد
84 '
subtitute-out
محمد حسن محمد موسی
90+1 '
subtitute-out
Qurbonov S. احسان پنشنبه
90+1 '
subtitute-out
شرونی کمالوف
90+2 '
yellow-card
سمدو
90+3 '
yellow-card
محمد حسن

ترکیب تیم ها

رستم یتیمو
1 رستم یتیمو
Novoselec I.
33 Novoselec I.
Gogoua A.
27 Gogoua A.
Kartashyan A.
4 Kartashyan A.
ایسلوموف
3 ایسلوموف
Dzhalilov R.
21 Dzhalilov R.
کمالوف
Substitute 90+1'
13 کمالوف
ژالیلو
C 10 ژالیلو
Beganovic D.
8 Beganovic D.
Sebai S.
12 Sebai S.
حسن موسی
1 حسن موسی
حسین سلطان البریک
18 حسین سلطان البریک
آیمن
4 آیمن
سمدو
Card
35 سمدو
محمد موسی
Substitute 84'
2 محمد موسی
اسماعیل محمد
Substitute 67'
7 اسماعیل محمد
آسیم مادیبو
23 آسیم مادیبو
کیم مین هوان
33 کیم مین هوان
بامبا
Card
22 بامبا
محمد مونتاری
29 محمد مونتاری
المعز علی عبدالله
C 11 المعز علی عبدالله
رستم یتیمو
1 رستم یتیمو
Novoselec I.
33 Novoselec I.
Gogoua A.
27 Gogoua A.
Kartashyan A.
4 Kartashyan A.
ایسلوموف
3 ایسلوموف
Dzhalilov R.
21 Dzhalilov R.
کمالوف
Substitute 90+1'
13 کمالوف
ژالیلو
C 10 ژالیلو
Beganovic D.
8 Beganovic D.
Sebai S.
12 Sebai S.
حسن موسی
1 حسن موسی
حسین سلطان البریک
18 حسین سلطان البریک
آیمن
4 آیمن
سمدو
Card
35 سمدو
محمد موسی
Substitute 84'
2 محمد موسی
اسماعیل محمد
Substitute 67'
7 اسماعیل محمد
آسیم مادیبو
23 آسیم مادیبو
کیم مین هوان
33 کیم مین هوان
بامبا
Card
22 بامبا
محمد مونتاری
29 محمد مونتاری
المعز علی عبدالله
C 11 المعز علی عبدالله

بازیکنان ذخیره

 • Qurbonov S. Qurbonov S.
  Substitute 90+1'
  5
 • شرونی شرونی
  Substitute 90+1'
  11
 • ایرگاشف ایرگاشف
  14
 • Bahrizoda P. Bahrizoda P.
  18
 • نظروف نظروف
  19
 • Moghtadaei M. Moghtadaei M.
  22
 • Karomatullozoda A. Karomatullozoda A.
  23
 • سولیمونوف سولیمونوف
  70
 • Khasanov M. Khasanov M.
  99
 • Al Naimi M. Al Naimi M.
  3
 • محمد محمد
  6
 • لوییز لوییز
  8
 • سعید ابراهیم سعید ابراهیم
  13
 • محمد حسن محمد حسن
  Substitute 84' Card 90+3'
  16
 • ناصر مصطفی ناصر مصطفی
  17
 • Substitute 67'
  19
 • Amer F. Amer F.
  21
 • Al Abdulla R. Al Abdulla R.
  28
 • Ellethy S. Ellethy S.
  99

آمار مسابقه