بازی نساجی مازندران و ملوان - هفته 22 - 18 فروردين 1403

18 فروردين 1403 - 19:00 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر ایران ‎1402-1403 - هفته : 22 استادیوم استادیوم شهید وطنی

اتفاقات بازی

25 '
yellow-card
محمود قائد رحمتی
27 '
yellow-card
امیرمحمد هوشمند
29 '
yellow-card
ابوذر صفرزاده
46 '
subtitute-out
سعید آقایی احسان حسینی
61 '
subtitute-out
مهران احمدی محمد عمری
61 '
subtitute-out
آرمان اکوان ابوذر صفرزاده
70 '
subtitute-out
محمدرضا بردبار حسین صادقی
70 '
yellow-card
مهران احمدی
77 '
محمدرضا سلیمانی پاس گل رضا جعفری
78 '
yellow-card
امیرمهدی جان ملکی
84 '
subtitute-out
محمدرضا حسینی صابر حردانی
86 '
yellow-card
محمد طیبی
87 '
subtitute-out
حامد نورمحمدی میلاد باقری
87 '
subtitute-out
سهیل فداکار رضا جعفری
88 '
yellow-card
سعید آقایی
90+2 '
subtitute-out
امیرحسین سام دلیری سعید غلامعلی بیگی
90+7 '
yellow-card
آرمان اکوان

اخبار و ویدیوها